Opgaver

ERA – Erhvervspædagogisk Rådgivning har løst opgaver
(analyser og/eller uddannelsesudvikling)
inden for følgende uddannelser og uddannelsesområder:

Klassiske håndværksfag
Guldsmed
Sølvsmed
Fatter
Gørtler
Gravør
Metaltrykker
Metalsmed
Beslagsmed
Modelsnedker
Former
Bådebygger
Skibstømrer
Sejlmager
Beklædningshåndværker

Erhvervsuddannelser inden for produktion
Smed (flere specialer)
Jern- og metalsliber
Skibsbygger
Industritekniker (flere specialer)
Værktøjsmager
Finmekaniker
Elektronikfagtekniker
Elektronikudviklingstekniker
Automatiktekniker
Plastmager
Teknisk designer
Industrioperatør
Elektronikoperatør
Procesoperatør
Overfladebehandler
Forsyningsoperatør

Erhvervsuddannelser med fokus på teknisk service
Køletekniker
Radio-tv-fagtekniker
Skibsmekaniker
Personvognsmekaniker
Karosserismed
Lastvognsmekaniker
Flymekaniker
Landbrugsmaskinemekaniker
Entreprenørmaskinemekaniker
Cykelmekaniker
Motorcykelmekaniker
Knallertmekaniker
Butiksguldsmed
Hospitalsteknisk assistent
Medicotekniker
It-supporter

Teleinstallationstekniker

Telesystemtekniker
Multimedie animator

Multimedie integrator

Web-integrator
Teatertekniker

Udstillingstekniker
Eventtekniker

Videregående uddannelser
Bygningskonstruktør
Professionsbachelor proces
Professionsbachelor TI
Professionsbachelor i grafisk kommunikation
Skibsingeniør
Byggetekniker
IT- og elektronikteknolog
Produktionsteknolog
Procesteknolog
Energiteknolog

Øvrige uddannelsesområder
Sergent i Hæren
Korporal i Hæren
Konstabel i Hæren
Tilsynsførende i Arbejdstilsynet
Tilsynsførende i Fødevarestyrelsen
Skovløbere i Naturstyrelsen
Plantekontrollører i Naturerhvervsstyrelsen
Fiskerikontrollører i Naturerhvervsstyrelsen

Udvikling af efteruddannelse
Her der tale om efteruddannelse, der ikke er dækket af ovenstående uddannelser

Grundlæggende lederuddannelse
Handel, kontor og administration
Produktion af fødevarer og nydelsesmidler
Pladebearbejdende metalindustri
Fremstilling af elektronikprodukter
Fremstilling af hybride print
Fremstilling af beklædning og tekstiler
Betjening af travers-, portalkran og riggerudstyr
Betjening af industrirobotter for operatører
Produktion af køle- og klimaanlæg
Arbejdets organisering ved produktion i industrien
Montage af lettere industriprodukter
Overfladebehandling
Fremstilling af produkter i plast
Plastsvejsning
Operatøropgaver i el-forsyning
Metrologi i metalindustrien
Spåntagende metalindustri
Produktion af medicinalprodukter
Produktion af non-food produkter
Produktion og teknik i procesindustrien

Pædagogiske og didaktiske kurser for lærere og uddannelsesplanlæggere
Kurser/workshops i beskrivelse af uddannelse for lærere og uddannelsesplanlæggere
Kurser i videnskabsteori for lærere på videregående uddannelser

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>