Om ERA

Om ERA – Erhvervspædagogisk Rådgivning
ERA blev etableret i november 1999 af Svend Jensen. Alle arbejdsopgaver i ERA udføres af Svend Jensen i et tæt samarbejde med kunder og eventuelle samarbejdspartnere. ERA kan løse større opgaver under inddragelse af et netværk af eksterne specialister og konsulenter.

Forretningsområder
ERA arbejder væsentligst med opgaver inden for 5 forretningsområder:

Uddannelsesrådgivning
Rådgivning af ministerier, organisationer, faglige udvalg samt uddannelsesinstitutioner i forbindelse med udvikling af nye uddannelser og revision af igangværende uddannelser. ERA har ydet uddannelsesrådgivning inden for arbejdsmarkedsuddannelser (AMU), erhvervsuddannelser, erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser og Hærens, Søværnets og Flyvevåbnets uddannelser.

Analyser
Analyser af teknologi, arbejdsorganisering og læring i virksomheder med henblik på udvikling af kurser, læringsforløb og hele uddannelser til medarbejdere. Her i indgår også analyser af behov for nye videregående uddannelser og nye udbud af eksisterende uddannelser med henblik på prækvalificering og akkreditering. ERA kan på baggrund af mere end 30 års erfaring med didaktik og uddannelsesudvikling levere analyser og anbefalinger, der kan omsættes konkret i mål og indhold i de pågældende uddannelser, uddannelsesområder, kurser og uddannelsesstrukturer.

Uddannelsesudvikling
Udvikling og beskrivelse af uddannelser, uddannelsesforløb og kurser. Uddannelsesudvikling skal her forstås som udvikling og udformning af alle de beskrivelsesenheder, som danske erhvervsrettede uddannelsesaktiviteter forudsætter dvs. undervisningsplaner, studieordninger, uddannelsesordninger, fælles kompetencebeskrivelser (AMU), uddannelsesstrukturer (AMU) og bekendtgørelser. ERAs ydelser inden for dette felt bygger på erfaringer med uddannelsesudvikling, der rækker mange år tilbage. Svend Jensen har deltaget i uddannelsesudvikling i forbindelse med alle reformer og udviklingstiltag inden for erhvervsuddannelsernes område siden 1978. Fra 1999 har ydelserne inden for uddannelsesudvikling også omfattet arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) og videregående uddannelser dvs. erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.

Pædagogiske og didaktiske udviklingsopgaver
Pædagogiske og didaktiske udviklingsopgaver handler væsentligst om opgaver i uddannelsesinstitutioner inden for det erhvervsrettede område med henblik på organisationsudvikling og udvikling af undervisningen og lærerprofessionen. ERAs ydelser inden for dette felt har f.eks. været særligt målrettede kurser og udviklingsforløb for lærere på både erhvervsuddannelser og videregående uddannelser. Temaerne kan være inden for pædagogik, didaktik, videnskabsteori og lærerprofessionen. Ofte gennemføres disse forløb med en særlig vinkling i forhold til f.eks. industrialiseret byggeri, bestemte teknologiområder ect.

Foredrag, oplæg og workshops

Foredrag oplæg og workshops leveres ofte i sammenhæng med andre ydelser og vinkles i relation til disse. Temaerne kan være uddannelses- og læringsmæssige problemstillinger inden for det erhvervsrettede område, erhvervspædagogik og didaktik, filosofi og videnskabsteori, virksomhedsteori og virksomheden som arena for læring, teknologi og teknologiudvikling som fænomen og udfordring f.eks. i relation til det erhvervsrettede uddannelsessystem m.m.

 

Om Svend Jensen
Jeg er udlært radiomekaniker og tog efterfølgende en kortere videregående uddannelse som elektroniktekniker (1,5 år). Forskningstekniker på Århus Kommunehospital i ca. 1,5 år og blev derefter lærer og leder inden for elektronik- og svagstrømsområdet på Århus Tekniske Skole i 20 år. Adjunkt i Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelser i 1 år og startede i 1999 ERA. Sideløbende med arbejdet har jeg inden for en længere årrække taget en universitetsuddannelse i filosofi og pædagogik.

Jeg fordyber mig vedvarende i virksomhedsøkonomiske, teknologiske, filosofiske og læringsteoretiske værker, der er relevante for mit arbejde i ERA. Kilderne til min egen fornyelse finder jeg væsentligst i at udfordre virkeligheden med tænkning og teori. Det lyder bagvendt set i lyset af den fremherskende praksislæringstradition i Danmark, men det bygger på den erkendelse, at virkeligheden jo ikke bare er noget, der forefindes. Vanetænkning handler i ganske høj grad om en stillestående virkelighedsopfattelse, hvor man har udnævnt én udkigspost til at repræsentere synet på virkeligheden. Praktisk erfaring er meget vigtig, men det er teori og tænkning også. Et moderne menneske og en moderne organisation kan ikke handle hensigtsmæssigt alene på baggrund af egne erfaringer. Det ser vi f.eks. ved innovation, som væsentligst handler om at anvende mange former for eksisterende viden og teknologi på nye måder og på denne baggrund udvikle nye produkter, processer m.m. Dette klarer man ikke uden tænkning og teori. Man må hele tiden opbygge et større repertoire af handlemuligheder ved at etablere flere udkigsposter eller synsvinkler på virkeligheden, og her er teori og tænkning en afgørende forudsætning. I denne betydning er der intet, der er så praktisk som gode teorier.

I de senere år har jeg arbejdet en del med teorier om systemers og virksomheders læring og udvikling. Derudover er jeg også meget optaget af teorier om teknologiudvikling og konsekvenserne for de erhvervsrettede uddannelser og udviklingen i virksomhederne.  Min store interesse for teknik, teknologi og teknologiudvikling har været grundlaget for at udvikle særligt teknologinære analyser specifikt ind på konkrete uddannelsers faglige discipliner og arbejdsområder.

Det praktiske vejer også tungt i min tilværelse. Jeg kan ikke undvære det. Når jeg ikke arbejder i ERA, så bruger jeg meget af fritiden på byggeprojekter. Drømmen om et gammelt toetagers landhus i Småland blev, efter mange efterårsferier i Sverige, en realitet for mig og min familie for en del år siden. Mange dejlige oplevelser er det blevet til, men også meget arbejde. Et gammelt træhus fra 1850 kræver, at man interesserer sig for bevaring og kulturhistoriske værdier. Vedligehold og reparationer skal bygge på viden om gamle håndværk. Man skal desuden have en del energi samt hænderne skruet rigtig på. Men det allervigtigste er, at man lever rigtig godt med det og glæder sig over strabadserne.

Comments are closed.