Profil

ERA – Erhvervspædagogisk Rådgivning arbejder med læring og uddannelse som grundlaget for udvikling af personers, virksomheders og samfundets udvikling, konkurrencedygtighed og vækst. ERA leverer ydelser primært inden for følgende områder:

  • Rådgivning af ministerier, organisationer, faglige udvalg samt uddannelsesinstitutioner i forbindelse med udvikling af nye uddannelser og revision af igangværende uddannelser. Rådgivningen retter sig primært mod arbejdsmarkedsuddannelser, erhvervsuddannelser og videregående erhvervsrettede uddannelser.
  • Udvikling og beskrivelse af uddannelser, uddannelsesforløb og kurser. Der er tale om ydelser, som spænder fra udvikling og beskrivelse af bekendtgørelser og studieordninger for videregående uddannelser, f.eks. med henblik på akkreditering, til udvikling og beskrivelse af erhvervsuddannelser, fælles kompetencebeskrivelser for arbejdsmarkedsuddannelser, AMU-kurser og interne læringsforløb i virksomheder.
  • Analyser af arbejdsområder i private og offentlige virksomheder f.eks. vedrørende arbejdsdeling, teknologiudvikling m.m. med henblik på beskrivelse af medarbejderes uddannelsesbehov. Analyserne kan omfatte alle medarbejderkategorier fra ufaglærte til medarbejdere med videregående uddannelser.
  • Pædagogiske og didaktiske udviklingsopgaver i uddannelsesinstitutioner inden for det erhvervsrettede område med henblik på organisationsudvikling og udvikling af undervisningen og lærerprofessionen.
  • Foredrag, oplæg og workshops inden for følgende områder:
  • Uddannelses- og læringsmæssige problemstillinger inden for det erhvervsrettede område
  • Erhvervspædagogik og didaktik
  • Filosofi og videnskabsteori
  • Virksomhedsteori og virksomheden som arena for læring
  • Teknologi og teknologiudvikling som fænomen og udfordring f.eks. i relation til det erhvervsrettede uddannelsessystem

ERAs ydelserne hviler på mere end 30 års erfaring inden for det erhvervsrettede uddannelsesområde og en solid praktisk og teoretisk erhvervspædagogisk indsigt, der vedvarende udvikles.

 

 

Comments are closed.